wordpress licznik odwiedzin

Przedmiot i ogólny zakres

Przedmiot i ogólny zakres oferty


Usługi księgowe:

- księgi rachunkowe (handlowe),
- księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencje przychodów,
- VAT,
- ewidencje majątkowe,
- projektowanie polityki rachunkowości,
- instrukcje organizacyjne,
- sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
- archiwizacja dokumentów.

Usługi podatkowe:

- podatek od towarów i usług,
- podatek dochodowy (CIT, PIT),
- doradztwo,
- zastępstwo w sprawach podatkowych i ubezpieczeniowych.

Usługi kadrowo-płacowe:

- ewidencje: kadrowa, czasu pracy, wynagrodzeń oraz podatkowa,
- dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa ZUS,
- dokumentacja wynagrodzeń,
- informacje podatkowe i zeznania roczne.